Focus op sustainability

Doe de juiste dingen, en doe de dingen juist

Duurzaam ondernemen betekent niet enkel investeren in alternatieve energiebronnen of in het hergebruik van afvalmaterialen. De komende jaren zal de markt steeds meer kansen creëren voor mensen die op een andere manier kijken naar wat de samenlevingnodig heeft. Kansen voor radicaal nieuwe ideeën rond het delen van diensten, ecologisch zeer efficiënte productie of bijvoorbeeld hertekening van consumptiepatronen. Zonder dat dit te kostelijk hoeft te worden voor de dagelijkse economie.

Sustainability is bij Blue Oceans ook gelukkig zijn; het moet mens en maatschappij vooruithelpen. Je moet er gelukkiger van worden, als bedrijf, als werknemer, als mens.
Ludo Gielen
css.php